Logo firmowe

Informacje podstawowe

 

System wspomagający zarządzanie czasem pracy pracowników

Sokaris Czas Pracy jest narzędziem wspomagającym monitorowanie i rozliczanie czasu pracy. System posiada mechanizmy autokorekty dzięki czemu w wielu przypadkach nie wymaga ingerencji osób administrujących. Raporty są generowane w kilku poziomach szczegółowości i zawartości merytorycznej dzięki czemu informacja jest czytelna i nie wymaga specjalistycznej wiedzy.Kontrola czasu pracy w pomieszczeniach produkcyjnych:

 • mechanizmy autokorekty rozpoczęcia i zakończenia pracy zgodnie z harmonogramem

 • monitorowanie przerw w pracy

 • kontrola wyjść służbowych i prywatnych

 • rejestracja czasu pracy z uwzględnieniem wykonywanych czynności

 • automatyczne generowanie statusów regulaminowych

 • uwzględnianie dni wolnych i świąt

 • obsługa kart rezerwowych (przydatnych, gdy pracownik zgubi swoją kartę)


Kontrola czasu pracy i wykonywanych czynności na stanowiskach komputerowych / telepraca

 • kontrola czasu pracy

 • monitoring używanych aplikacji

 • czas aktywności w aplikacjach

 • blokowanie aplikacji niedozwolonych

 • monitorowanie korzystanie z sieci Internet na stanowisku pracy (www,GG, itp.)


System wspomaga rozliczenie czasu za dowolny okres dla osoby / stanowiska / działu:

 • godzin przepracowywanych

 • nadgodzin

 • przerw w pracy

 • spóźnień

 • wyjść służbowych

 • wyjść prywatnych

 • generowanie list obecności

 • bieżącą informację o obecnych / nieobecnych pracownikach

 • elektroniczną listę obecności


Po wdrożeniu systemu uzyskujemy:

 • Zwiększoną samokontrolę pracowników,

 • Zmniejszone zaangażowanie kadry zarządzającej w kontrolę i rozliczanie obecności,

 • Rozszerzenie form zatrudnienia o model telepracy i elastycznych godzin zatrudnienia,

 • Dostęp do cennych informacji na temat specyfiki pracy i poziomu zaangażowania pracownika w realizację zadań.


Główna strona firmy SOKARIS
SOKARIS Copyright© 1996-2016 SOKARIS. All rights reserved.
Webmaster